Grafická verzia

Belaníková Sofia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 198519
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: abbygaile76@zoznam.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 30.5.2017
Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2017
Amatérsky športovec, kanoistika (kanoistika na divokej vode) Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2018
Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) Gymnastika a fitness Žilina bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.