Grafická verzia

Abík Lucia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 198882
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mistinova.lucia@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kanoistika (rýchlostná kanoistika) Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky bez zmluvy/registrácia/člen 21.6.2016
Tréner, kanoistika (rýchlostná kanoistika) Slovenská kanoistika zmluva o výkone činnosti športového odborníka 16.12.2016
Amatérsky športovec, kanoistika (rýchlostná kanoistika) Slovenská kanoistika bez zmluvy/registrácia/člen 15.5.2023 31.12.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner kanoistika (rýchlostná kanoistika) 1.1.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.