Grafická verzia

Karabová Martina

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 198967
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) RK INLINECENTER, o. z. zmluva o príprave talentovaného športovca 15.3.2010
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2010
Športový rozhodca, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz dobrovoľník 11.3.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 15.3.2018
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 15.3.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie)

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.