Grafická verzia

Varga Boris

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 198976
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: x
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) RK INLINECENTER, o. z. zmluva o príprave talentovaného športovca 2.4.2014
Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) RK INLINECENTER, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2016
Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (rýchlokorčuľovanie) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2016
Usporiadateľ, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz dobrovoľník 1.7.2022
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Zväz slovenského kolieskového korčuľovania bez zmluvy/registrácia/člen 1.12.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.8.2022
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 1.8.2022


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.