Grafická verzia

Ančicová Tatiana

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199033
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 28.7.2002
Kontaktná adresa: Cajlanská 181/A/181/A, 90201 Pezinok, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@lkbaba.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline zjazd) Lyžiarsky klub Baba - Pezinok bez zmluvy/registrácia/člen 30.4.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.