Grafická verzia

Balážová Nina

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199035
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 30.12.2004
Kontaktná adresa: Brezová 1085/71, 90023 Viničné, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@lkbaba.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline zjazd) Lyžiarsky klub Baba - Pezinok bez zmluvy/registrácia/člen 30.4.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.