Grafická verzia

Anderková Ester

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199052
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 6.8.2005
Kontaktná adresa: Bajerov 13/13, 08241 Bajerov, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: blanka.hympanova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Športový klub mládeže - Akademik Prešov bez zmluvy/registrácia/člen 20.5.2016
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Športový klub mládeže - Akademik Prešov bez zmluvy/registrácia/člen 20.5.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.