Grafická verzia

Jantošík Michal, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199071
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: misojantosik@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Spartak Komárno bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2003
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2003
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2018 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Tenisový klub Spartak Komárno bez zmluvy/registrácia/člen 26.2.2018 31.10.2022
Tréner, tenis Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 3.7.2018
Funkcionár Tenisový klub Spartak Komárno bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2018 31.10.2022
Funkcionár Západoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2018 31.10.2022
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 12.11.2018 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 6.6.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 3.5.2016 31.5.2018
Iný športový odborník tenis 22.2.2018 31.10.2019
Športový rozhodca tenis 22.2.2018 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Michal Jantošík
IČO: 51870819
Miesto podnikania: Mesačná ul. 514/31, 945 01 Komárno, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 23.10.2018

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.