Grafická verzia

Ambros Dušan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199072
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 21.9.1969
Kontaktná adresa: Šancova 57/57, 83104 Bratislava, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: asc@asclyziarskyklub.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline zjazd) ASC bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.