Grafická verzia

Amaro Roballo Muriel

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199086
Štátna príslušnosť: Uruguajská východná republika
Dátum narodenia: 9.9.1978
Kontaktná adresa: Exnárova 10, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: 40pluspole@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, iný šport (kondičný tréner) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 9.7.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner iný šport (kondičný tréner) 17.2.2018 17.2.2023

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.