Grafická verzia

Absolonová Mária

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199098
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: absolonovci@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (fitness, kulturistika, silový trojboj) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 8.12.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 8.12.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (fitness, kulturistika, silový trojboj) 19.11.2016 19.11.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.