Grafická verzia

Adamčíková Zuzana

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199099
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 27.8.1981
Kontaktná adresa: Horná Rosinská 478/478, 013 22 Rosina, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: adamcikova.z@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér, iný šport (športový masér) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 22.9.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 22.9.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér iný šport (športový masér) 30.1.2016 30.1.2021

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.