Grafická verzia

Adamčíková Zuzana

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199099
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: adamcikova.z@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér, iný šport (športový masér) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 22.9.2016
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Športový klub polície Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 24.7.2023


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér iný šport (športový masér) 30.1.2016 30.1.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Zuzana Adamčíková
IČO: 50649230
Miesto podnikania: Rosina 478, 013 22 Rosina, Slovenská republika


Právny stav Od Do
ukončenie podnikania 31.1.2021
pozastavenie podnikania 1.2.2020 1.7.2020
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017 30.1.2021

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.