Grafická verzia

Achberger Michael

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199100
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 9.1.1986
Kontaktná adresa: Topoľčianska 1/1, 851 05 Bratislava, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: michael.achberger@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (fitness, kulturistika, silový trojboj) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 23.3.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 23.3.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (fitness, kulturistika, silový trojboj) 8.9.2016 31.12.2020

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.