Grafická verzia

Aleksanyan Tigran

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199101
Štátna príslušnosť: Arménska republika
Dátum narodenia: 27.9.1984
Kontaktná adresa: Alžbetin Dvor 569/569, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tigran@tigran.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér, iný šport (športový masér) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 20.10.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 20.10.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér iný šport (športový masér) 9.10.2017

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.