Grafická verzia

Almasi Silvia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199103
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 28.2.1982
Kontaktná adresa: Rybný trh 331/2, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: silvia.almasi1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (fitness, kulturistika, silový trojboj) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 30.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 30.1.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (fitness, kulturistika, silový trojboj) 31.3.2017

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.