Grafická verzia

Barošová Katarína

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199146
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: katarina.barosova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, plavecké športy (plávanie) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 21.3.2016
Amatérsky športovec, plavecké športy (plávanie) Plavecký Klub Azeta, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 28.12.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner plavecké športy (plávanie) 11.1.2016

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.