Grafická verzia

Kopček Mário

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 199679
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mario.kopcek01@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, iný šport (kondičný tréner) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 15.1.2018
Tréner, iný šport (Funkčné tréningy, Fitness) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 26.1.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 15.1.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner iný šport (kondičný tréner) 17.12.2017
Tréner iný šport (Funkčné tréningy, Fitness) 4.12.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.