Grafická verzia

Pšenek Daniel

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 200072
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: daniel@villapsenek.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér, iný šport (športový masér) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 16.3.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 16.3.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér iný šport (športový masér) 3.2.2017 3.2.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Daniel Pšenek - villaPšenek -
IČO: 43804802
Miesto podnikania: Cesta J.Alexyho 5249/45, 921 01 Banka, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 16.5.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.