Grafická verzia

Varchola Pavol

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 200359
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@safkst.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, silový trojboj (silový trojboj) HARD Power Team Bardejov bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, silový trojboj (silový trojboj) Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Inštruktor, iný šport (fitness, kulturistika, silový trojboj) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 13.3.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (fitness, kulturistika, silový trojboj) 11.3.2014

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.