Grafická verzia

ADAMAŤ Pavol

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 200429
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@sjf.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iný športový odborník, jazdectvo (skoky) Jazdecký klub Santána bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Funkcionár, jazdectvo (všestrannosť) Jazdecký klub Santána bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Amatérsky športovec, jazdectvo (všestrannosť) Jazdecký klub Santána bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Amatérsky športovec, jazdectvo (všestrannosť) SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Funkcionár, jazdectvo (všestrannosť) SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA zmluva o výkone činnosti športového odborníka 30.1.2023 31.12.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 22.2.2022


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.