Grafická verzia

NAŠTICKÁ Lucia

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 201641
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@sjf.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, jazdectvo MUSIC FIRST bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Tréner, jazdectvo (skoky) BALUNKY, družstvo bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) "Jazdecký oddiel Martin Záturčie" bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Tréner, jazdectvo (drezúra) "Jazdecký oddiel Martin Záturčie" bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Tréner, jazdectvo (drezúra) SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 28.3.2018
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 5.2.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner jazdectvo 15.6.2015 15.6.2020
Tréner jazdectvo 24.3.2017
Tréner jazdectvo (drezúra) 25.11.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.