Grafická verzia

VAVREKOVÁ Petra

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 202253
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@sjf.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, jazdectvo (skoky) ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o. bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) ŽREBČINEC Veľký Šariš SK, s.r.o. bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Tréner, jazdectvo (skoky) SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 5.6.2017
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 15.1.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner jazdectvo (skoky) 22.10.2015

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.