Grafická verzia

VIDA Vojtech

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 202270
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info@sjf.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, jazdectvo (drezúra) VIDA TEAM bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Funkcionár, jazdectvo (záprahy) VIDA TEAM bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Tréner, jazdectvo (skoky) VIDA TEAM bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) VIDA TEAM bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.2.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner jazdectvo 11.12.1988
Tréner jazdectvo 30.4.2018

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.