Grafická verzia

Vičíková Renáta

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 202365
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: renatkavicikova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, iný šport (Kondičný tréner) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 11.7.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner iný šport (Kondičný tréner) 11.9.2016 11.9.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Renáta Vičíková
IČO: 51472538
Miesto podnikania: Hagarova 2551/21, 831 51 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 27.2.2019

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.