Grafická verzia

Žáková Renáta, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 202367
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zakovarena@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (joga) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 11.7.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (joga) 23.3.2014

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Renáta Žáková
IČO: 40969746
Miesto podnikania: Jura Hronca 2128/54, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika


Právny stav Od Do
ukončenie podnikania 9.3.2021
oprávnenie na podnikanie 29.10.2019 8.3.2021

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.