Grafická verzia

Batková Martina

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 202399
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: martinab92@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Funkcionár Centrum hendikepovaných plavcov bez zmluvy/registrácia/člen 15.12.2015
Iný športový odborník, šport zdravotne znevýhodnených (plávanie) Centrum hendikepovaných plavcov bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2018
Iný športový odborník, šport zdravotne znevýhodnených (plávanie) Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2018
Iný športový odborník, šport zdravotne znevýhodnených (plávanie) Slovenský paralympijský výbor bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2018
Iný športový odborník, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 16.4.2019 31.12.2021
Tréner, plavecké športy (plávanie) Slovenská plavecká federácia bez zmluvy/registrácia/člen 16.4.2019 31.12.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 16.4.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Iný športový odborník šport zdravotne znevýhodnených (plávanie) 15.12.2015
Tréner plavecké športy 31.1.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.