Grafická verzia

Ďuriš Radoslav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 202473
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: rado.duris@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (biliard) 1. Wheelchair Curling Club bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2015
Funkcionár, šport zdravotne znevýhodnených 1. Wheelchair Curling Club bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2015
Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (biliard) Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov bez zmluvy/registrácia/člen 6.10.2015
Funkcionár, šport zdravotne znevýhodnených Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov bez zmluvy/registrácia/člen 13.12.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 13.12.2017
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 13.12.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Funkcionár šport zdravotne znevýhodnených 14.11.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.