Grafická verzia

Vidašič Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 202903
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: peter.vidasic@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (tanec na vozíku) TK Ellegance Košice bez zmluvy/registrácia/člen 30.12.2015
Funkcionár, šport zdravotne znevýhodnených TK Ellegance Košice bez zmluvy/registrácia/člen 30.12.2015
Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (tanec na vozíku) Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov bez zmluvy/registrácia/člen 30.12.2015
Amatérsky športovec, šport zdravotne znevýhodnených (tanec na vozíku) Slovenský paralympijský výbor bez zmluvy/registrácia/člen 30.12.2015
Funkcionár, šport zdravotne znevýhodnených Slovenský paralympijský výbor bez zmluvy/registrácia/člen 13.12.2017
Funkcionár, šport zdravotne znevýhodnených Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov bez zmluvy/registrácia/člen 13.12.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 13.12.2017
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 13.12.2017


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Funkcionár šport zdravotne znevýhodnených 14.11.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.