Grafická verzia

Ábel Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 203643
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: sekretariat@chess.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, šach (šach) Slovenský šachový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Amatérsky športovec, šach (šach) Krajský šachový zväz Trnava bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Amatérsky športovec, šach (šach) Šachový klub Kúpele Piešťany bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.