Grafická verzia

Alexa Jaroslav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 206072
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 12.6.1957
Kontaktná adresa: Suchá 140, 05917 Vernár, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bratanok@atlas.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Usporiadateľ, futbal (futbal) Obec Vernár zmluva 10.6.1992
Funkcionár, futbal (futbal) Obec Vernár zmluva 10.6.1992
Iný športový odborník, futbal (futbal) Obec Vernár zmluva 10.6.1992
Hlavný usporiadateľ, futbal (futbal) Obec Vernár zmluva 10.6.1992
Amatérsky športovec, šach (šach) Slovenský šachový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Amatérsky športovec, šach (šach) Prešovský krajský šachový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015
Amatérsky športovec, šach (šach) TJ Partizán Vernár bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2015

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.