Grafická verzia

SZABÓ Karol

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 207825
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zoltan.farkas@strabag.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, šerm (šerm) Slovenský šermiarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 23.10.2012
Amatérsky športovec, šerm (šerm) "Slovenský kord" bez zmluvy/registrácia/člen 23.10.2012

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.