Grafická verzia

Žofčínová Alžbeta

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 208219
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: vlado@grafon.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, moderný päťboj (moderný päťboj) Slovenský zväz moderného päťboja bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, moderný päťboj (moderný päťboj) Športový klub GRAFON bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.