Grafická verzia

Nedielka Tadeas

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 208588
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: waterski@waterski.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, vodné lyžovanie (wakeboard za vlekom) Bratislava Wake Club - BWC bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, vodné lyžovanie (wakeboard za vlekom) Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 14.10.2019
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 7.12.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.