Grafická verzia

MÁLEK Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 209390
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: peter@malek.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) Slovenská lukostrelecká asociácia 3D bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020
Amatérsky športovec, lukostreľba (halová lukostreľba) HORNÉ HÚŠČIE 3D bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023 31.12.2023
Amatérsky športovec, lukostreľba (halová lukostreľba) Slovenský lukostrelecký zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023 31.12.2023
Amatérsky športovec, lukostreľba (terénna lukostreľba) HORNÉ HÚŠČIE 3D bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023 31.12.2023
Amatérsky športovec, lukostreľba (terénna lukostreľba) Slovenský lukostrelecký zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023 31.12.2023
Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) HORNÉ HÚŠČIE 3D bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023 31.12.2023
Amatérsky športovec, lukostreľba (3D lukostreľba) Slovenský lukostrelecký zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023 31.12.2023
Amatérsky športovec, lukostreľba (terčová lukostreľba) HORNÉ HÚŠČIE 3D bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023 31.12.2023
Amatérsky športovec, lukostreľba (terčová lukostreľba) Slovenský lukostrelecký zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2023 31.12.2023

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.