Grafická verzia

Varkondi Róbert

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 211362
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: varkondi@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, karate (karate) KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Tréner, karate (karate) KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Športový rozhodca, karate (karate) KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Tréner, karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Športový rozhodca, karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.1.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner karate 10.12.2011 31.12.2020
Športový rozhodca karate 8.1.2012 31.12.2020
Športový rozhodca karate 22.9.2018 31.12.2020
Športový rozhodca karate 6.2.2020 6.2.2024

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.