Grafická verzia

Zelman Daniel

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 211404
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: nahejka@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, karate (karate) Karate klub Krupina, o. z. bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, lakros (lakros) Tricksters lacrosse team bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Amatérsky športovec, lakros (lakros) Slovenská Lakrosová Federácia bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Amatérsky športovec, atletika (atletika) "Atletický Klub Krupina" bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Amatérsky športovec, lakros (field lakros) Lakrosový klub Zvolen Punishers bez zmluvy/registrácia/člen 5.1.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.9.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.