Grafická verzia

Žáková Nikol

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 211417
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: nikol.zakova1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, karate (karate) Karate klub Kumade Topoľčany bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2013
Amatérsky športovec, karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2013
Športový rozhodca, karate (karate) Karate klub Kumade Topoľčany bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2013
Športový rozhodca, karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2013

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.1.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca karate 27.2.2023 27.2.2026

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.