Grafická verzia

ŽÁKOVÁ Hana Tamara

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 214233
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zakova.t.hana@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, šerm (šerm) Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga bez zmluvy/registrácia/člen 12.9.2014
Amatérsky športovec, šerm (šerm) Slovenský šermiarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 29.9.2014
Športový rozhodca, šerm (šerm) Slovenský šermiarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021
Športový rozhodca, šerm (šerm) Bratislavský šermiarsky klub Ferdinanda Martinenga bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.9.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.