Grafická verzia

Zelina Igor

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 215819
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: igor.zelina1@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, horolezectvo () Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (ľadové lezenie a drytooling) Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2018
Amatérsky športovec, horolezectvo (stredné hory) Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2018
Amatérsky športovec, horolezectvo (vysoké hory) Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2018
Amatérsky športovec, horolezectvo (neveľhorské terény) Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2018
Amatérsky športovec, športové lezenie (obtiažnosť(lead)) Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2018
Amatérsky športovec, športové lezenie (rýchlosť (speed)) Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2018
Amatérsky športovec, športové lezenie (bouldering) Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2018
Amatérsky športovec, športové lezenie (kombinácia) Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2018
Amatérsky športovec, horolezectvo () Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2018
Amatérsky športovec, horolezectvo (tradičný skialpinizmus) Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 12.2.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor horolezectvo () 25.11.2018 31.12.2021
Inštruktor horolezectvo (, neveľhorské terény, stredné hory) 24.11.2019 31.12.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.