Grafická verzia

Adam Jakub

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 216694
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: jakub.adam7@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, horolezectvo (ľadové lezenie a drytooling) Horolezecký klub SLAŇÁK bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (stredné hory) Horolezecký klub SLAŇÁK bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (vysoké hory) Horolezecký klub SLAŇÁK bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (neveľhorské terény) Horolezecký klub SLAŇÁK bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, športové lezenie (bouldering) Horolezecký klub SLAŇÁK bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, športové lezenie (kombinácia) Horolezecký klub SLAŇÁK bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, športové lezenie (obtiažnosť (lead)) Horolezecký klub SLAŇÁK bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, športové lezenie (rýchlosť (speed)) Horolezecký klub SLAŇÁK bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo () Horolezecký klub SLAŇÁK bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (tradičný skialpinizmus) Horolezecký klub SLAŇÁK bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Inštruktor, horolezectvo () Horolezecký klub SLAŇÁK bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 7.11.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor horolezectvo () 13.11.2016 31.12.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.