Grafická verzia

Ábel Šimon

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 216696
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: sasimonabel@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, horolezectvo (ľadové lezenie a drytooling) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (stredné hory) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (vysoké hory) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (neveľhorské terény) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, športové lezenie (obtiažnosť (lead)) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, športové lezenie (rýchlosť (speed)) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, športové lezenie (bouldering) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, športové lezenie (kombinácia) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo () Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017
Amatérsky športovec, horolezectvo (tradičný skialpinizmus) Slovenský horolezecký spolok JAMES bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2017

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.