Grafická verzia

Varga Ján

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 217720
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: varga.jansvk6@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) Jachtársky klub Tatran Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2002
Amatérsky športovec, jachting (okruhový jachting) Slovenský zväz jachtingu bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2002
Tréner, jachting (okruhový jachting) Jachtársky klub Tatran Bratislava samostatne zárobkovo činná osoba 1.1.2015

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca jachting (jachting, okruhový jachting)
Tréner jachting (okruhový jachting) 1.1.2015

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ján Varga, Sadostav
IČO: 32826559
Miesto podnikania: Fándlyho 1644/8, 903 01 Senec, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 26.7.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.