Grafická verzia

?ebest Martin

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 218105
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 28.9.1989
Kontaktná adresa: Poluvsie 215, 97216 Pravenec, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: 24mato@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, softbal (softbal) Slovenská softballová asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018
Amatérsky športovec, baseball (baseball) Slovenská baseballová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 30.8.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.