Grafická verzia

Tomašák Jakub

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 219029
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tomasakova.maria@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, cyklistika (BMX) BMX TEAM LIPTOV o.z. bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2018
Amatérsky športovec, cyklistika (BMX) Slovenský zväz cyklistiky bez zmluvy/registrácia/člen 28.3.2018
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 5.9.2019
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) Boardsparadise zmluva o príprave talentovaného športovca 5.9.2019
Amatérsky športovec, lyžovanie (snowboarding) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 5.8.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.