Grafická verzia

Hlaváčková Tvarošková Lenka

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 221801
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tvaroskovalenka@hotmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 14.1.2004
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2011 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 30.3.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 13.7.2011 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Lenka Hlaváčková Tvarošková
IČO: 51201011
Miesto podnikania: 28.októbra 1175/14, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 27.10.2017

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.