Grafická verzia

Uram Ivan

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 221831
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: ivouram@centrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 24.5.2004 31.10.2022
Tréner, tenis (tenis) Tenisový klub TENNis FUN Banská Bystrica pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 24.5.2004 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis Slovenský tenisový zväz pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 10.2.2005 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis Tenisový klub TENNis FUN Banská Bystrica pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 10.2.2005 31.10.2021
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub TENNis FUN Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 21.4.2006
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 21.4.2006
Funkcionár, tenis (tenis) Tenisový klub TENNis FUN Banská Bystrica bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2018 31.10.2021
Funkcionár, tenis (tenis) Stredoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2018 31.10.2021
Funkcionár, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 8.10.2018 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 2.5.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 24.5.2004 31.10.2022
Športový rozhodca tenis 10.2.2005 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.