Grafická verzia

Valo Patrik

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 221929
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: patrikvalo8@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 9.1.2004 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 13.1.2004 31.10.2021
Športový rozhodca, tenis (tenis) TC PLAY TENNIS bez zmluvy/registrácia/člen 13.1.2004 31.10.2021
Funkcionár TC PLAY TENNIS bez zmluvy/registrácia/člen 16.10.2018 31.10.2021
Funkcionár Bratislavský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 16.10.2018 31.10.2021
Funkcionár Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 16.10.2018 31.10.2021
Tréner, tenis TC PLAY TENNIS pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 20.11.2019 31.10.2021

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 11.10.2018
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 11.10.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 9.1.2004 31.10.2021
Iný športový odborník tenis 13.1.2004 31.10.2020
Športový rozhodca tenis 13.1.2004 31.10.2021

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.