Grafická verzia

Varmus Michal, Doc. Ing., PhD.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 221984
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: michal.varmus@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, tenis Slovenský tenisový zväz podnikanie 24.11.2004 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis Tenisový klub Žilina podnikanie 24.11.2004 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Tenisový klub Žilina bez zmluvy/registrácia/člen 23.9.2016 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Stredoslovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 23.9.2016 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 23.9.2016 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 25.8.2016
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 25.8.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 24.11.2004 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.