Grafická verzia

Vateha Miroslav

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 222001
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: vateha.m@pobox.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 9.4.2014 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis (tenis) Tenisový klub SLOVAN BARDEJOVSKÉ KÚPELE bez zmluvy/registrácia/člen 9.4.2014 31.10.2022
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub SLOVAN BARDEJOVSKÉ KÚPELE bez zmluvy/registrácia/člen 30.4.2015
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 30.4.2015

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 6.3.2018


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca tenis 9.4.2014 31.10.2022
Iný športový odborník tenis 9.4.2014 31.10.2019

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.