Grafická verzia

Vavro Michal

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 222010
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: miso.sro@inethome.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Tenisový klub Dúbravka bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2003
Amatérsky športovec, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 4.12.2003
Tréner, tenis Slovenský tenisový zväz podnikanie 24.5.2004 31.10.2022
Tréner, tenis Tenisový klub Dúbravka podnikanie 24.5.2004 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis Slovenský tenisový zväz pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 12.4.2005 31.10.2022
Športový rozhodca, tenis Tenisový klub Dúbravka pracovnoprávny alebo obdobný vzťah 12.4.2005 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Tenisový klub Dúbravka bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2014 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Slovenský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2014 31.10.2022
Funkcionár, tenis (tenis) Bratislavský tenisový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 17.12.2014 31.10.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 30.8.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner tenis 24.5.2004 31.10.2022
Športový rozhodca tenis 12.4.2005 31.10.2022

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Mgr. Michal Vavro, MIVA
IČO: 36977055
Miesto podnikania: Lysákova 5892/1, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika


Právny stav Od Do
ukončenie podnikania 15.1.2019
oprávnenie na podnikanie 1.1.2017 14.1.2019

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.